C.S.R

हिंदाल्कोच्या C.S.R. अंतर्गत मनस्पंदनने ऐनवाडी ता. शाहूवाडी जि. कोल्हापूर येथे दर महिन्याला सर्व महिलांना मोफत सॅनिटरी पॅड्स उपलब्ध करून दिले आहेत.

Read more